جعبه گشایی اسکن کیوتی در برنامه به روز

■↑
بررسی و جعبه گشایی گجت اسکن کیوتی ، این قسمت از برنامه « به روز » در روز جمعه پانزدم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ از شبکه سه سیما پخش شد ؛پیوند مسقیم بارگیری ׃

http://qomac.ir/wp-content/uploads/scanqt_brooz_576p.mp4