اسکن‌کیوتی در مسابقه طراحی صنعتی آیدیران

چهارشنبه هفته پیش נ ۱۲ ـ ۰۷ ـ ۱۳۹۶ ׆ اسکن‌کیوتی در جمع برگزیدگان بخش محصول مسابقه آیدیران اعلام شد ܂

مسابقه آیدیران با محوریت طراحی صنعتی ، در دو بخش ایده‌ها و محصولات ، امسال برای سومین سال متوالی برگزار می‌شد ܂

صفحه اسکن‌کیوتی در وبسایت آیدیران ׃

ScanQT

سایر برندگان مسابقه آیدیران ۱۳۹۶ در بخش محصول ׃

برگزیدگان مسابقه محصول آیدیران ۹۶